Welkom/welcome

Mijn naam is Roel van Dongen ( geboren 1953 ) en ik ben ruim 30 jaar beroepsmatig pantomimespeler en clown geweest. Meer info zie roelvandongen.nl

Bij het zoeken naar nieuwe ideeën voor kostuumontwerpen werd ik sterk geinspireerd door een afbeelding van een narren figuur op een speelkaart: een joker !! Dit leidde tot het zoeken naar andere jokers en zo kwam ik verzeild in het wereldje van vlooienmarkten, ruilbeurzen en verzamelaars.

Toen ik in de gaten kreeg in wat voor oneindig wereldje ik terecht gekomen was, had ik al een begin van een verzameling en was daarmee “verslaafd”! Om het overzichtelijk te houden heb ik mijzelf toen de beperking opgelegd om alleen maar narrenfiguren en clownsfiguren te gaan sparen. Inmiddels heb ik ruim 400 jokers. 
Middels deze site hoop ik mijn verzameling uit te kunnen breiden. Onder de knop Duplicates vind je afbeeldingen met dubbele kaarten of kaarten met afbeeldingen die niet tot mijn categorie behoren.

Bekijk mijn ruil-exemplaren (duplicates) en hopelijk kunnen we elkaar helpen om onze verzamelingen uit te breiden.

 

My name is Roel van Dongen (born 1953) and I have been a professional pantomime player and clown for over 30 years. More info see roelvandongen.nl

When looking for new ideas for costume design, I was strongly inspired by an image of a jester figure on a playing card: a joker !! This led to the search for other jokers and so I ended up in the world of exchange fairs and collectors.

When I realized what kind of infinite world I had ended up in, I already had a beginning of a collection and was “addicted”! To keep it clear, I then imposed on myself the limitation to only save jester and clown figures. I now have over 400 jokers.
Through this site I hope to expand my collection. Click the button Duplicates in the menu and you will find pictures with double cards or cards with images that do not belong to my category.

Check out my duplicates and hopefully we can help each other expand our collections.